Trącić Myszką 2012

/ [7.05.2012] Prawo a komputer ...

< wróć do listy

iMT810 foto archiwum Boombox

„Problemy Społeczeństwa Informacyjnego"

10 maja 2012 odbędzie się w Szczecinie konferencja „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego"
jej celem jest stworzenie forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tegoroczne, jubileuszowe, XV już spotkanie z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego" ma zaowocować przeglądem i oceną różnorodnych zastosowań szeroko rozumianej informatyki we współczesnych miastach oraz odpowiedzią na pytanie: czy stopień nasycenia informatyką upoważnia do stwierdzenia, że jest to już „Smart City" - czyli inteligentne (bystre!) miasto?
Z aktualnych prognoz wynika, że do 2030 roku liczba ludzi żyjących w miastach podwoi się, osiągając 2,64 miliarda, dlatego niezbędna jest analiza i podjęcie zintegrowanych działań, zorientowanych m.in. na poprawę jakości życia mieszkańców. Warto tu zwrócić szczególną uwagę na wpływ innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w tym obszarze. Technologie te powinny być rozwijać się równolegle ze zmienianiem mentalności ludzi i stwarzaniem prawidłowych zasad: zarządzania miastem, współdziałania mieszkańców, przepływu informacji, funkcjonowania służb komunalnych, organów i instytucji miejskich, administracji, szkolnictwa, służby zdrowia, transportu, komunikacji, budownictwa, handlu, etc., czyli w kierunku funkcjonowania miasta przyjaznego, bezpiecznego, wygodnego – miasta, którego rozwój jest zrównoważony.
Jednak czy dzięki technologiom informacyjnym będzie to jednocześnie miasto inteligentne, czyli takie, które docelowo będzie funkcjonowało samodzielnie? Czy systemy informacyjne będą wnioskować, przewidywać, interpretować zjawiska i podejmować decyzje – porównywalne do mądrych decyzji człowieka? Czy będą to zawsze bystre, inteligentne działania? Czy nie lepiej i ... bezpieczniej wziąć Smart City w cudzysłów - „Smart City"? Przyszłość pokaże czy ten „zabieg interpunkcyjny" spełnił swoją rolę.

Gathering area in The Mixer building on the Microsoft Redmond Campus - foto Microsoft