Trącić Myszką 2012

/ [21.05.2012] Bliżej gwiazd ...

< wróć do listy

„Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne".

Symantec przedstawił wyniki badania pt. „Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne". Pokazało ono, że stopień przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw na awarie jest blisko powiązany z wirtualizacją, cloud computingem i mobilnością. Firmy z sektora MŚP przy wdrażaniu tych technologii często myślą o lepszym przygotowaniu się na potencjalne sytuacje kryzysowe. Ponadto kalkulują czy im się to opłaca.
„Małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję do wprowadzenia nowych technologii, które nie tylko zapewniają przewagę konkurencyjną, ale również ułatwiają usuwanie skutków awarii i jednocześnie chronią informacje, od których zależy ich istnienie — powiedziała Jolanta Malak, Country Manager w Symantec Poland — Firmy z sektora MŚP nie mogą sobie pozwolić na długie przestoje, więc możliwość szybkiego przywrócenia systemu po awarii ma kluczowe znaczenie. Technologie takie jak wirtualizacja i mobilność, w połączeniu z solidnym planem oraz kompleksowymi rozwiązaniami do ochrony danych, pozwalają lepiej przygotować się na potencjalne katastrofy, takie jak powodzie lub pożary, a w konsekwencji – szybciej usunąć ich skutki".

Kluczowe wyniki badania:
Wirtualizacja, chmura i mobilność zyskują popularność wśród MŚP. Najnowocześniejsze technologie nie są wdrażane wyłącznie przez duże przedsiębiorstwa, ale również przez wiele małych i średnich firm. Ponad jedna trzecia (35 proc.) wykorzystuje obecnie urządzenia mobilne do celów biznesowych. Wirtualizacja również pozostaje w kręgu ich zainteresowań — 34 proc. albo właśnie wdraża wirtualizację serwerów, albo już czerpie z niej korzyści. Jeszcze popularniejsze jest przetwarzanie danych w modelu „cloud computing" — 40 proc. korzysta z chmur publicznych, a podobna liczba (43 proc.) wdraża chmury prywatne.
Gotowość na awarie priorytetem dla małych i średnich firm. W wielu przypadkach chęć lepszego przygotowania się na awarie odegrała istotną rolę we wdrożeniu nowych technologii. 37 proc. respondentów stwierdziło, że potrzeba bycia gotowym na awarie wpłynęła na ich decyzję o wdrożeniu chmur prywatnych, a 34 proc. — że skłoniła ich do korzystania z chmur publicznych oraz wirtualizacji serwerów. Dotyczyło to również mobilności, w przypadku której gotowość na awarie miała wpływ na decyzje 36 proc. badanych.
Pionierzy są lepiej przygotowani na awarie. Czy celowo, czy nie, inicjatywy te zwiększyły stopień przygotowania na awarie wśród większości respondentów. Dotyczy to zwłaszcza wirtualizacji serwerów — 71 proc. badanych stwierdziło, że dzięki niej są lepiej przygotowani na awarie. Jeśli chodzi o chmury prywatne i publiczne, respondenci (odpowiednio 43 i 41 proc.) również zauważyli poprawę. Co do mobilności, zwiększyła ona poziom gotowości na awarię w 36 proc. przypadków.

Zalecenia
Badania wskazują, że wprowadzanie innowacji przez MŚP jest kluczowe, ponieważ pozwala im skuteczniej reagować na wyzwania. Aby mogły one optymalnie przygotować się na awarie, Symantec doradza podjęcie następujących działań:
Zacznij planować już teraz. Opracuj plan na wypadek awarii. Oceń, jak strategiczne technologie, takie jak mobilność, wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze, mogą pomóc.
Wdróż strategiczne technologie. Wykorzystaj zintegrowane, chmurowe kopie zapasowe do przechowywania danych poza siedzibą firmy i do usuwania skutków awarii. Użyj również zautomatyzowanej konwersji kopii fizycznych na wirtualne (P2V), aby w przypadku awarii serwera można było przywrócić system fizyczny na maszynach wirtualnych.
Chroń swoje informacje. Używaj kompleksowych zabezpieczeń i rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, aby chronić systemy fizyczne, wirtualne i mobilne. Możesz nawet tworzyć kopie zapasowe w chmurze.

Archiwum - foto pwsat flight - model

Akademia tworzenia gier

Archiwum - foto PW-Sat 1

Europejska nagroda dla projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans"

14 maja podczas corocznego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego organizowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny International Telecommunication Union w Genewie, projekt Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS) realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji został uhonorowany pierwszą nagrodą.
Projekt rywalizował kilkunastoma najciekawszymi przedsięwzięciami wytypowanymi do konkursu w ramach kategorii capacity building (budowanie potencjału cyfrowego). Konkurs miał charakter ogólnoświatowy i brały w nim udział projekty realizowane m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii a także w krajach Europejskich.
Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego Organizowany przez ITU we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury jest największym corocznym zgromadzeniem przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych, organizacji społecznych i przemysłu technologii informacyjno – komunikacyjnych na świecie.
Polska Cyfrowa Równych Szans jest pierwszym Polskim projektem, który uzyskał uznanie międzynarodowe i został zwycięzcą tego prestiżowego konkursu.
"Nagroda WSIS Prize dla projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS to docenienie innowacyjnej metody wspomagania pokolenia 50+ w zrobieniu  pierwszego kroku w Internecie. Latarnicy Polski Cyfrowej - lokalni pośrednicy w zdobywaniu kompetencji niezbędnych w erze internetu przełamują stereotyp formalnej edukacji informatycznej, posługując się językiem korzyści i argumentami pozytywnej zmiany. To ważne, że w światowym konkursie zwyciężył polski projekt społecznie innowacyjny, wywiedziony z realnych potrzeb i zmieniający cywilizacyjny obraz wsi. Traktujemy ją nie tylko jako wyróżnienie dla Stowarzyszenia, ale dla wszystkich latarników i animatorów edukacji cyfrowej w Polsce" – powiedział Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie".

Laureaci konkursu - foto Miasta w Internecie

Nagroda - Miasta w Internecie - foto Miasta w Internecie

Archiwum - foto PW-Sat 2

Multidekoder telewizyjny z DVB-T i DVB-S

Archiwum - foto PW-Sat 3

16 - 17.05.2012 WebClusters w Szczecinie

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca rozwiązań dla dużych serwisów internetowych.
Serwisy internetowe już dawno przestały być jedynie katalogiem pełnym plików HTML, czasem tylko doprawionym kilkoma skryptami CGI. Dzisiaj największe portale to setki specjalistów od użyteczności aplikacji, grafików, redaktorów treści, a także armia inżynierów dbających o kod źródłowy, serwery, infrastrukturę.
Konferencja WebClusters, jako pierwsza w Polsce podejmuje temat rozwiązań programistycznych i architekturalnych dla dużych serwisów internetowych.
W jej trakcie przedstawiciele polskich portali oraz innych aplikacji internetowych, przedstawiają doświadczenia z napotykanymi problemami oraz sposoby jakimi je rozwiązano. Próbują również odpowiedzieć na pytania:
- Jak napisać aplikację, żeby dobrze działała pod dużym obciążeniem?
- Jak rozplanować architekturę serwisu, żeby można było łatwo rozłożyć ruch na wiele serwerów?
- Z jakich rozwiązań korzystać, a jakich unikać?
Konferencja odbywa się na WI ZUT, ul. Żołnierska 52 w Szczecinie.

Archiwum - foto PW-Sat 4