Trącić Myszką 2012

/ [11.06.2012] Hakerspace pod skrzydłami Aegis

< wróć do listy

„Hackerspace to przestrzeń użytkowa tworzona przez lokalną społeczność ludzi, których łączy duch kultury hackerskiej. W przestrzeni tej rodzą się pomysły i projekty, rozwijane są już istniejące idee, a także wytwarzany jest intelektualny ferment, którego skutkami są kolejne pomysły. Hackerspace nie ma ograniczeń związanych z płcią, wiekiem, wyznaniem, czy przynależnością etniczną lub kulturową. Jedyna siła, której wobec siebie zwykli używać hackerzy, to siła ich umysłów." - tyle można wyczytać ze strony Hakerspace Szczecin, która powstała w marcu tego roku. Mimo tak krótkiego czasu istnienia powstało już bardzo wiele pomysłów i koncepcji nowych rozwiązań informatycznych, które są pod opieką Fundacji Aegis. Kiedy pomysły zostaną wprowadzone w życie i co na tym zyska nasz region w kolejnym magazynie „Trącić Myszką". Naszymi gośćmi będą przedstawiciele Fundacji Aegis: Damian Wojsław i Michał Smereczyński oraz Hakerspace Szczecin: Mariusz Kozakowski i Bartłomiej Piotrowski, oraz opiekunowie z Technoparku Pomerania.

Posłuchaj audycji Jarosława Daleckiego.

W 2017 roku 85% ludności świata znajdzie się w zasięgu szybkiego mobilnego Internetu

Firma Ericsson opublikowała swój drugi „Raport o ruchu i rynkach" — na temat pulsu społeczeństwa sieciowego, który zawiera prognozę, że do 2017 r.
- 85% ludności świata znajdzie się w zasięgu technologii 3G
- w 2017 r. 50% ludności świata będzie w zasięgu technologii 4G
- rzewiduje się, że w 2017 r. liczba abonamentów na smartfony sięgnie 3 miliardów
- pierwszym kwartale 2012 r. liczba abonamentów na urządzenia mobilne zwiększyła się o 170 mln i sięgnęła 6,2 mld
- do końca 2017 r. globalny ruch związany z przesyłaniem danych wzrośnie 15-krotnie
Dla wielu ludzi na świecie telefon przenośny będzie jedynym środkiem dostępu do Internetu. Według opublikowanego właśnie przez firmę Ericsson drugiego „Raportu o ruchu i rynkach" — na temat pulsu społeczeństwa sieciowego — do 2017 r. 85% ludności świata będzie miało możliwość dostępu do Internetu przez sieć 3G, a liczba abonamentów na urządzenia mobilne zbliży się do 9 miliardów (na koniec 2011 r. było to 6 miliardów). Do tego dojdą subskrypcje połączeń maszyna-maszyna.

Dla wielu ludzi na świecie telefon przenośny będzie jedynym środkiem dostępu do Internetu. Według opublikowanego właśnie przez firmę Ericsson drugiego „Raportu o ruchu i rynkach" — na temat pulsu społeczeństwa sieciowego — do 2017 r. 85% ludności świata będzie miało możliwość dostępu do Internetu przez sieć 3G, a liczba abonamentów na urządzenia mobilne zbliży się do 9 miliardów (na koniec 2011 r. było to 6 miliardów). Do tego dojdą subskrypcje połączeń maszyna-maszyna.
W swoim raporcie Ericsson przewiduje również, że do 2017 r. połowa ludności świata znajdzie się w zasięgu sieci LTE/4G. Liczba abonamentów na smartfony wzrośnie z 700 milionów w 2011 r. do około 3 miliardów w 2017 r.

Całkowity ruch związany z mobilną transmisją danych stale się zwiększa — w okresie od I kw. 2011 do I kw. 2012 podwoił się — a główną tego przyczyną jest przesyłanie wideo. Również smartfony są — i nadal będą — istotnym czynnikiem zwiększającym ruch danych. W okresie od 2011 r. do 2017 r. ilość danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych wzrośnie 15-krotnie.

Dane opublikowane w raporcie pokazują także różnice pomiędzy krajami i regionami. Jak chodzi o rozwój sieci bezprzewodowych, najwięcej abonamentów w jednym kraju przybyło w Chinach — 39 milionów w I kw. 2012 r. Na drugim miejscu znalazły się Indie — 25 milionów. Ogółem w regionie Dalekiego Wschodu przybyło 93 mln. abonamentów, a na drugim miejscu jest Afryka z 30 milionami.

Główny i stały trend przedstawiony w raporcie polega na tym, że wszystko staje się mobilne. Taki kierunek ewolucji kształtuje się pod wpływem użytkowników, którzy coraz częściej oczekują możliwości łączenia się w dowolnym miejscu i czasie oraz korzystania z wideo, usług udostępnianych w chmurze i Internetu — a także w wyniku zapotrzebowania na połączenia maszyna-maszyna.

Nad Hakerspace czuwa nasz zawsze milczący współpracownik ... zawsze gotowy do pomocy i zawsze w eleganckim fraku ...

KK-Electronic wesprze szczecińską Akademię Morską

Duński Koncern KK-Electronic Polska będzie współpracował ze szczecińską Akademią Morską w zakresie praktycznego szkolenia studentów, finansowania stypendiów dla najzdolniejszych z nich oraz organizowania wspólnych inicjatyw.
Dzięki porozumieniu o współpracy z Akademia Morską, firma KK-Electronic uzyska możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia studentów. Akademia Morska kształci swoich studentów w kierunkach, którymi zainteresowane jest przedsiębiorstwo, m. in. w mechatronice czy logistyce. Staże i praktyki w firmie umożliwią im połączenie teorii z praktyką i tym samym lepiej przygotują ich do późniejszej pracy. Podpisanie umowy będzie stanowić formalne przypieczętowanie współpracy, jaką firma już wcześniej nawiązała z uczelnią.
„Akademia Morska w Szczecinie  i KK-Electronic rozpoczęły kooperację w 2010 roku, kierując się założeniami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz udziału przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym." – wyjaśnia Justyna Cejrowska z Akademii Morskiej w Szczecinie – „Akademia i KK-Electronic nawiązały korzystną współpracę na polu organizacji praktyk i staży dla studentów uczelni oraz transferu wiedzy w zakresie nowych rozwiązań technologicznych. Firma zaangażowała się w realizację programu staży dla studentów i absolwentów AM w ramach projektu 'Rozwój i promocja kierunków technicznych Akademii Morskiej w Szczecinie'".

Latem 2011 roku na prośbę Akademii Morskiej firma przyjęła na staż w dziale logistyki dwóch studentów uczelni. Obecnie w tym samym dziale na stażu przebywają dwie studentki, tym razem jednak staż jest organizowany i finansowany przez KK-Electronic. „Jesteśmy także gotowi na organizację praktyk, powinny się one rozpocząć od najbliższych wakacji" – wskazuje Przemysław Szczepaniak, Dyrektor Zarządzający KK-Electronic – „Dołączą do nas m.in. mechatronicy, którzy będą odbywać swoje praktyki na liniach produkcyjnych."
„Akademia Morska w Szczecinie uznaje KK Electronic za jednego z najważniejszych partnerów w sferze szkolenia praktycznego studentów, promowania pozytywnego wizerunku oraz współpracy we wspólnych inicjatywach." – wskazuje Justyna Cejrowska z Akademii Morskiej. Z kolei Dyrektor Zarządzający KK-Electronic, Przemysław Szczepaniak, dodaje - „Studenci Akademii Morskiej wyróżniają się wysokim poziomem wiedzy, a także dobrą znajomością języka angielskiego. Uczelnia jest zainteresowana współpracą z przemysłem i aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu miejsc dla studentów i absolwentów, pozwalających im na odbycie staży i praktyk. Dlatego też firma podjęła kroki do sformalizowania kooperacji i razem Akademią Morską rozpoczęła prace nad stworzeniem i podpisaniem porozumienia dotyczącego wzajemnej współpracy"

Kidmobile – dzieci bezpieczne w świecie komórek

Fundacja Kidprotect.pl wspólnie z T-Mobile rozpoczynają projekt Kidmobile dotyczący bezpieczeństwa w świecie telefonii komórkowej. W ramach projektu powstał film fabularny „Kidmobile", w którym znani i lubiani aktorzy promują bezpieczne korzystanie z komórek oraz mobilnego internetu.
Telefon komórkowy to dziś przedmiot codziennego użytku – nie wyobrażamy sobie życia bez niego. W czasach, gdy nie tylko dorośli ale również dzieci korzystają z telefonów komórkowych, warto nauczyć je podstawowych zasad bezpieczeństwa. Bowiem nowe technologie, oprócz oczywistych korzyści, w pewnych sytuacjach mogą powodować poważne szkody. Wysokie rachunki za „tanie" rozmowy i sms-y, kradzieże danych na skutek działania groźnych aplikacji to tylko niektóre z listy zagrożeń, jakie niesie brak wiedzy i zdrowego rozsądku.
„Rodzice chętnie kupują dzieciom telefon, jednak często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie nieostrożne korzystanie z komórki. To my, dorośli, odpowiadamy za bezpieczeństwo naszych dzieci, również w świecie komórek i Internetu. Chcemy przekonać rodziców i nauczycieli, że nauka bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych to dzisiaj konieczność, na którą nie można żałować czasu." – mówi Jakub Śpiewak, prezes Fundacji Kidprotect.pl, pomysłodawca projektu.
Projekt Kidmobile powstał we współpracy z Polską Telefonią Cyfrową, operatorem sieci komórkowej T-Mobile. „Dostarczamy nowoczesne usługi, technologie mobilne i czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo z ich korzystania. Szczególnie w przypadku najmłodszych, którzy coraz częściej nie wyobrażają sobie życia bez telefonu czy dostępu do Internetu. Dlatego pozwólmy im z nich korzystać, ale nauczmy jak mądrze i bezpiecznie się nimi posługiwać." – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk z PTC.

Elementem projektu jest film fabularny „Kidmobile", przedstawiający historię rodziny, w której dzieci i dorośli doświadczają jak poważne zagrożenia niesie za sobą brak rozsądku w korzystaniu z telefonu komórkowego i mobilnego internetu. Bohaterowie podpowiadają w jaki sposób poradzić sobie w przypadku problemów. W filmie zagrali aktorzy: Tamara Arciuch, Jerzy Zelnik, Tomasz Bednarek, Patrycja Hurlak, Janek Rotowski, Wiktoria Kiszakiewicz, Olaf Marchwicki, Natan Czyżewski, Oliwer Kruszyński oraz Mikołaj Jakubowski.
Patronat honorowy nad kampanią objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Program jest realizowany w ramach Rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i zachowaniom aspołecznym „Razem bezpieczniej" oraz w ramach obchodów Roku Korczakowskiego.

Komputerowe prawo jazdy