Trącić Myszką 2012

/ [12.11.2012] Z głową w chmurach ... wśród obłoków ...

< wróć do listy

Użytkownicy smartfonów nie wykorzystują ich potencjału - boją się wyższych rachunków

Obawa przed zapłaceniem wyższych niż dotąd rachunków operatorowi komórkowemu powstrzymuje użytkowników smartfonów przed częstszym korzystaniem z dodatkowych funkcji tych urządzeń – wynika z raportu „Mobilny labirynt" przygotowanego przez firmę doradczą Ernst & Young na podstawie badania 6000 klientów sieci komórkowych w 12 krajach. Plany taryfowe zakupu danych są zbyt skomplikowane dla co trzeciego przebadanego klienta telekomu, a 40% deklarowało że szybciej skorzystałoby z płatności mobilnych, gdyby uzyskali w tej sprawie pełne informacje i wskazówki od operatorów komórkowych.
Z przeprowadzonego badania. wynika, że statystyczny posiadacz smartfonu korzysta z 5 usług dodatkowych (poza dzwonieniem i SMSowaniem) swojego urządzenia. Dla porównania, użytkownik zwykłego telefonu korzysta z 2,5 usługi.
- Najczęściej wykorzystywane usługi dodatkowe przez użytkowników smartfonów to przeglądanie stron internetowych, korzystanie z mediów społecznościowych, komunikator tekstowy, VoIP oraz korzystanie z usług muzycznych - słuchanie radia bądź ściąganie plików. Co ciekawe, klienci nie wymienili wśród najczęściej używanych usług korzystania z aplikacji z Appstore lub Android Market - komentuje Krzysztof Pigłowski, Partner w dziale Doradztwa Biznesowego Ernst & Young. – Liczba 5 usług dodatkowych może się wydawać wysoka. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że przeglądać strony www i korzystać z portali społecznościowych można z użyciem zwykłego telefonu, a do tego usługi VoIP i komunikatora zastępują po prostu rozmowę telefoniczną i SMSy, tak naprawdę użytkownicy smartfonów wykorzystują potencjał tych urządzeń w bardzo niewielkim stopniu – dodaje Krzysztof Pigłowski.

Kluczowym powodem korzystania z niewielkiej liczby usług dodatkowych jest obawa przed zapłaceniem wyższego niż dotąd rachunku. Z raportu Ernst & Young wynika, że klienci telekomów, bez względu na kraj, w którym korzystają z usług, czują się niedoinformowani na temat planów taryfowych mobilnego internetu oferowanych przez operatorów. Klienci telekomów od Stanów Zjednoczonych po Australię stwierdzili, że ich poziom zrozumienia taryfy mobilnego internetu jest niski. W skali całej przebadanej próby tylko co 5 badany stwierdził, że jego operator w sposób zrozumiały przedstawił mu ofertę internetu w komórce. Co 10 ankietowany powiedział, że zupełnie nic nie zrozumiał i nie był w stanie podjąć świadomej decyzji ani porównać ofert operatorów, a 12% stwierdziło, że... nie wie czy oferta jest dla nich zrozumiała.

Dodatkowo, wśród osób które zrezygnowały z niektórych usług, większość wskazuje obawę przed wyższym rachunkiem lub brak zrozumienia cennika jako kluczowy powód rezygnacji. Tak jest w przypadku klientów, którzy zrezygnowali z przeglądania stron www za pomocą komórki. 24% zrezygnowało w obawie przed tym, że zapłacą wyższy rachunek niż się spodziewali, a 14% stwierdziło, że jednak nie rozumie swojej taryfy mobilnego internetu.
Zdaniem Krzysztofa Pigłowskiego wnioski z raportu są w skali wszystkich badanych krajów dość jasne i spójne: - Firmy produkujące smartfony dają nam tak szeroki wachlarz potencjalnych usług, że nasze zapotrzebowanie na transfer danych jest coraz większe. Dlatego absolutnie kluczowe jest aby oferta mobilnego internetu była przede wszystkim jasna. Klient musi wiedzieć co kupuje i nie może się bać, że jeśli wciśnie nieodpowiedni guzik na swoim nowoczesnym urządzeniu, to jego rachunek wzrośnie kilkukrotnie – konkluduje Pigłowski.

Akademia e-biznezu - PARP

Cyfrowe życie Generacji Z

3534.jpgEricsson ConsumerLab India przeprowadził szeroko zakrojone badania cyfrowego świata, ostatnie z przeprowadzonych dotyczą Indii.
Badania przeprowadzone w 16 miastach Indii opisują „cyfrowe życie" dzieci w wieku 9-11 lat oraz młodszych (12-15 lat) i starszych nastolatków (16-18 lat), należących do tzw. Generacji Z.
Ponad 30 milionów spośród 69 milionów przedstawicieli Generacji Z zamieszkałych w miastach posiada telefony komórkowe, a ponadto 3 miliony korzystają z telefonów do łączenia się z Internetem.
Dzieci sprawdzają możliwości nowych rozwiązań i używają technologii mobilnych w podobny sposób, jak nastolatki.
Rodzice korzystający z szerokopasmowej komunikacji mobilnej chętniej zapoznają swoje dzieci z nowymi urządzeniami i funkcjami.
Nowy raport Ericsson ConsumerLab zatytułowany „Cyfrowe życie Generacji Z" opisuje wpływ rozwiązań technologicznych na życie młodych mieszkańców indyjskich miast, którzy korzystają z urządzeń mobilnych. Okazuje się, że nawet w najmłodszej grupie wiekowej (9-11 lat) występuje znaczny poziom przyswojenia zaawansowanych rozwiązań technologicznych, a procent użytkowników korzystających z mobilnego Internetu jest podobny jak w przypadku starszej młodzieży.
Fredrik Jejdling, dyrektor regionu Ericsson Indie, powiedział: „Raport prezentuje doświadczenia dynamicznej grupy konsumentów. Ci młodzi ludzie będą w przyszłości kształtować rynek usług mobilnych w naszej branży".
Jednym z głównych ustaleń raportu jest wzrost liczby najmłodszych użytkowników telefonów komórkowych: już 30 milionów spośród 69 milionów członków Generacji Z zamieszkałych w miastach dysponuje takim urządzeniem. 21% indyjskich dzieci i młodszych nastolatków z tej grupy korzysta z mobilnych usług internetowych w takim samym stopniu, jak starsza młodzież. W przypadku młodszych grup wiekowych można nawet zaobserwować większe prawdopodobieństwo pewnych zachowań, na przykład ściągnięcia filmu z serwisu YouTube co najmniej raz w tygodniu. Dzieci spędzają codziennie około siedem godzin na używaniu gadżetów w telefonach komórkowych, oglądaniu telewizji i korzystaniu z konsol do gier. Łącznie 58% przedstawicieli Generacji Z zamierza zrezygnować z oglądania telewizji na rzecz korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego.
Coraz istotniejsze stają się mechanizmy społecznościowe. 77% badanych członków Generacji Z wyraża niezadowolenie z jakości usług w tym obszarze. Młodzi ludzie oczekują natychmiastowego rozwiązania problemów i uzyskania odpowiedzi na pytania, i to również za pośrednictwem takich mechanizmów.
Jedynie jedna trzecia rodziców jest w stanie kontrolować komunikację dzieci ze światem zewnętrznym. Osoby takie oczekują od dostawców udostępnienia usług umożliwiających zarządzanie i monitorowanie wykorzystania telefonu komórkowego i Internetu przez młodszych członków rodziny. Aż 76% rodziców chciałoby uzyskać od usługodawców rejestr połączeń oraz wiadomości wysyłanych przez dzieci, a 63% byłoby zainteresowanych aplikacją, która blokowałaby niepożądane treści. Co ciekawe, 30% użytkowników w grupie wiekowej 9-18 lat korzysta z filtrów prywatności, uniemożliwiających innym osobom podejrzenie zawartości wyświetlacza telefonu.

Kradzież hasła i danych