Trącić Myszką 2012

/ [8.10.2012] Gekon w naszym domu.

< wróć do listy

Gekon - gatunek pingwina, w Polsce występuje jako podgatunek spokrewniony z susłem / SUSE /, zamieszkuje dziewicze tereny serwerów, a także miejsca zurbanizowane. Spotykane są także liczne odmiany desktopowe, przebywa głównie na rozległych przestrzeniach dyskowych i w gąszczu kabli. Ma niewielki hełm i słabo zaznaczony grzebień na grzbiecie i podgardlu. Mało kłopotliwy w hodowli, chociaż najlepiej rozmnaża się na wolności / podgatunek openSUSE /. Wyjątkowo odporny na wirusy, choroby i ataki. Barwa zwykle ciemnozielona z jasnymi wąskimi paskami wzdłuż boków.
Żywi się bitami, bajtami, większe egzemplarze chętnie polują na dane w sieci. Łatwy do oswojenia.
- tyle można wyczytać w encyklopedii. Gekon staje się coraz popularniejszym zwierzęciem domowym, dlatego, w kolejnym magazynie „Trącić Myszką", będziemy gościli hodowców gekonów: Rafała Kruschewskiego i Marcina Madeya z Novell Polska, oraz Michała Smereczyńskiego z WebSecurity.pl.

Posłuchaj audycji Jarosława Daleckiego.

Goście z Novella u Myszki w studiu

rowery w sieci

Charytatywny Rajd Rowerowy - Informatycy na rowery!

Do dziś na konto Martynki Wójtowicz, udało nam się zebrać kwotę 5.000 złotych, czyli cel rajdu Informatyków został osiągnięty. Motywacją była chęć niesienia pomocy ludziom w w trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z przekonaniami oraz wzorcami z innych krajów, jakimi kierowali się organizatorzy ze Squiz Poland. Charytatywny Rajd Rowerowy - Informatycy na rowery! - odbył się w dniach 24 - 28 września 2012 roku. Uczestnikami rajdu byli: Rafał Źróbecki, Michał Rachowski, Szymon Halewski, Karol Szczyciński oraz Wojciech Seredyński - pracownicy firmy - którzy w ramach swoich urlopów chcieli pomóc chorującemu dziecku. Informatycy wyposażeni tylko w rowery i dobre chęci zdecydowali się przemierzyć Polskę z Karkonoszy do Szczecina. W ciągu pięciu dni przejechali dystans ponad 600 km wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, poruszając się traktem rowerowym ciągnącym się wzdłuż rzeki Nysy oraz Odry.

Rajd organizowany był z przekonaniem, że nasze poświęcenie skieruje uwagę osób wrażliwych na cierpienie innych ludzi, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie przyczynić się do zmiany czyjegoś świata na trochę lepszy. Trzyletnia Martynka Wójtowicz cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, objawiający się postępującym zanikiem mięśni. Jak dotąd nie odkryto skutecznego lekarstwa na tę straszną chorobę, a jedyną formą pomocy dla chorujących na nią osób jest codzienna rehabilitacja, która pomaga utrzymać dobrą kondycję fizyczną, spowolnić postęp choroby i ograniczyć jej następstwa. Rehabilitacja jest jednak kosztowna – jeden turnus rehabilitacyjny to koszt w wysokości ok. 5 tysięcy złotych.

Jednak zbiórka pieniędzy nadal trwa do momentu kiedy zakończą się aukcje internetowe najlepszych zawodowych polskich kolarzy: Mai Włoszczowskiej oraz Bartosza Huzarskiego. Znakomici zawodnicy podarowali na rzecz rajdu swoją koszulkę zawodniczą wraz z autografem oraz czapeczkę, a także bidony z autografami i zdjęcia opatrzone własnoręcznym podpisami. Patronat nad rajdem objęli Marszałek Zachodniopomorski, Wojewoda Zachodniopomorski i Prezydent Szczecina oraz ICT Klaster Zachodniopomorski i Szczeciński Parko Naukowo - Technologiczny - Technopark Pomerania. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej www.facebook.com/InformatycyNaRowery a wpłaty nadal przyjmowane są na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" o numerze: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem: 214/W, Martyna Wójtowicz - darowizna.


Akademia Morska w Szczecinie i Technopark Pomerania rozwijają współpracę

Technopark Pomerania i Akademia Morska w Szczecinie zawarły 4 października 2012 porozumienie o współpracy, którego celem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć wspierających transfer technologii z nauki do biznesu. Uroczyste podpisanie umowy przez
Grzegorza Fiuka, prezesa Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka, prorektora ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się podczas międzynarodowej konferencji pt. Technology transfer in the maritime sector – towards the future, organizowanej przez Centrum Transferu Technologii Morskich (CTTM) Akademii Morskiej w Szczecinie. To właśnie ta jednostka będzie realizować postanowienia porozumienia z ramienia szczecińskiej uczelni.
– Z Akademią Morską i CTTM współpracujemy bardzo dobrze już od wielu lat, teraz możemy tę kooperację sformalizować i jeszcze lepiej ją rozwijać. Technopark Pomerania na polu współpracy z nauką ma do odegrania ważną rolę, jako kluczowa dla Szczecina i regionu, otwarta organizacja, wspierająca rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. W przyszłym roku na pewno wejdziemy w kolejny etap, gdy powstanie już nowa infrastruktura Technoparku, która będzie służyć też naukowcom i studentom, komercjalizacji wiedzy oraz zakładaniu spółek spin-off – mówi Grzegorz Fiuk, prezes SPNT. Celem porozumienia jest budowanie efektywnej współpracy w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wspomagania synergii nauki i biznesu. Wspólne działania mają prowadzić do zwiększania wiedzy oprzedsiębiorczości pośród studentów i naukowców, poprzez m.in. realizację wspólnych wydarzeń, inicjowanie projektów B+R naukowców i przedsiębiorców działających w Technoparku Pomerania i Klastrze ICT Pomorze Zachodnie. Jest to też kontynuacja i poszerzenie zawartej w lipcu br. umowy z Akademią Morską w Szczecinie, która przewidywała m.in. organizację praktyk studenckich w firmach z Technoparku i Klastra, wspólną organizację konkursów informatycznych dla szkół oraz współpracę w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
- Ta umowa to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Tu istotną rolę odgrywa nasze Centrum Transferu Technologii Morskich. Akademia Morska w Szczecinie ma ogromny potencjał naukowy, nasi pracownicy są autorami analiz, opracowań, projektów, które w innowacyjny sposób pomagają optymalizować funkcjonowanie sektora morskiego. Takim przykładem jest opracowany przez nas system PNDS (Pilot Navigation and Docking System) lub NAVDEC (Navigational Decision Support System). Tego typu projekty powinny być wdrażane do przemysłu - służy to przecież rozwojowi gospodarki morskiej i inicjowaniu kolejnych wspólnych projektów – mówi prof. Krzysztof Chwesiuk.

Pionierzy w edukacji