Home

/ LiveChat - najszybszy sposób komunikacji?

W SEKCJI

2017-03-04 12:42:00

< wróć do listy

Czy livechat jest najszybszym sposobem komunikacji? ... w porównaniu z dotychczasowymi na pewno ...

... zdaniem Olgierda Potrykusa za kilka lat tą formę wyeliminują roboty.