Home

/ Komputer pomoże seniorowi

W SEKCJI

2017-04-02 11:41:00

< wróć do listy

Na konferencji naukowej "Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie" dyskutowano jak pomóc starzejącemu się społeczeństwu i jakie rozwiązania wprowadzić w Szczecinie ... nie wszyscy wiedzą, że taka pomoc jest już możliwa i niektóre rozwiązania są znane od kilku lat ... :-)

... co ciekawe, to zdaniem Prezesa Fundacji Arlety Góreckiej-Przybycień podobne rozwiązania, w przyszłości zapewnią opieką nie tylko osobom starszym lub chorym, ale prawdopodobnie wszystkim, zapobiegając powstawaniu schorzeń serca, jako rodzaj rozwiniętej profilaktyki.