Trącić Myszką 2010

/ [08.05.2010] Szczecin IT

W kolejnej audycji podcastu komputerowego Trącić myszką 10 maja 2010 r. o godzinie 22:30 tematem będzie Szczecin IT. Porozmawiamy na temat szczecińskiej branży ICT w związku z misją gospodarczą firm do Berlina. Naszymi gośćmi będą Tomasz Efner z Tieto, Anna Biały z IT Serwis, Szymon Manduk z Profi-Data, Michał Olan z RCIiTT, Magda Płuciennik z klastra ICT oraz Marek Dymek z UM Szczecin.

Transfer technologii - fot AL.

Nowe Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii -1 - materiały RCIiTT
W czerwcu 2013 roku RCIiTT doczeka się własnej siedziby przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie. Projekt pn. „Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych” realizowany w ramach RPO WZ wychodzi naprzeciw założeniom dot. podnoszenia konkurencyjności regionu w zakresie innowacyjności oraz ścisłej współpracy sfery nauki i biznesu.

Nowe Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii - materiały RCIiTT
W jednej lokalizacji, dzięki współpracy między jednostkami ZUT, zostaną ulokowane komórki zajmujące się m.in. transferem i komercjalizacją technologii, ochroną własności intelektualnej i przemysłowej oraz usługami szkoleniowo-doradczymi o charakterze proinnowacyjnym.

Nagroda Prezydenta dla Tieto - fot AL