Trącić Myszką 2005

/ [11.12.2005] Piractwo komputerowe

Zmniejszenie piractwa komputerowego w Polsce o 10 % spowodowałoby wzrost wartości branży informatycznej w ciągu 4 lat o 82 %. Bez tego ograniczenia wzrost ten wyniesie 67 % - twierdzą analitycy z Business Software Allinace w corocznym raporcie przygotowanym przez IDC.

Spadek stopy piractwa która obecnie wynosi w Polsce 59 % (2 miejsce w UE po Grecji) w ciągu 4 lat przyniósłby prawie 238 mln USD dodatkowych przychodów z podatków, ponad 2 mld USD wzrostu wartości polskiego PKB oraz stworzenie około 4300 nowych miejsc pracy. Skorzystałaby więc na tym nie tylko branża IT, ale także cała polska gospodarka.

Już 12 grudnia o godzinie 23:05 w magazynie komputerowym Trącić myszką porozmawiamy o piractwie komputerowym. Gośćmi poniedziałkowej audycji będą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie komisarz Robert Mroczkowski i komisarz Dariusz Szymaniec oraz telefonicznie Bartłomiej Witucki z BSA i Mariusz Kaczmarek z Fundacji Ochrony Twórczości Audiowizualnej.