Wydarzenia

/ Uniwersytet Wirtualny

2013-07-01 10:10:00

< wróć do listy

Ruszył Uniwersytet Wirtualny, pierwszy polski portal otwartych kursów akademickich, stworzony przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki i Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie z myślą o kandydatach na studia wyższe.

W piątek 28 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o wynikach egzaminu maturalnego. Dla większości z 81% maturzystów, którzy zdali tegoroczną maturę oraz dla tych, którzy zdali maturę w ubiegłych latach rozpoczyna się okres ubiegania o przyjęcie na wybrany kierunek studiów w szkole wyższej. W czasie, kiedy maturzyści podejmują ostateczne decyzje odnośnie wyboru kierunku studiów Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz Akademia Leona Koźmińskiego wzorem wielu uczelni amerykańskich uruchamiają portal, na którym dla wszystkich zainteresowanych kandydatów na studia wyższe dostępne są bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów akademickich na kierunkach: finanse, prawo, socjologia, ekonomia oraz informatyka. Zdaniem twórców portalu zapoznanie się przez kandydatów z wybranymi przedmiotami akademickimi poprzez uczestnictwo w kursie, zdanie testu sprawdzającego i uzyskanie certyfikatu kursu, powiększa ich wiedzę na temat profilu studiów, zmniejszając w konsekwencji ryzyko dokonania niewłaściwego wyboru swojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Na portalu przygotowano 9 kursów wprowadzających do przedmiotów akademickich, realizowanych na poziomie studiów I i II stopnia:

  1. Ekonomia pożyteczna – prof. Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – ekonomia
  2. Nikt nie jest samotną wyspą, światowa ekonomia współzależności – dr Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – ekonomia
  3. Zaułek morderców, o zbrodni, karze i procesie karnym – dr Mateusz Woliński, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – prawo
  4. Jak inwestować i skąd pożyczać pieniądze, krótki przewodnik po świecie finansów – dr Sławomir Wymysłowski, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – finanse
  5. Człowiek: anioł i bestia – prof. Piotr Chmielewski, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – socjologia
  6. Od telegrafu do terabitu – prof. Bogdan Galwas, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, kierunek – informatyka
  7. Technologie sieciowe łączą ludzi – dr inż. Dariusz Chaładyniak, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, kierunek – informatyka
  8. Systemy operacyjne – dr inż. Krzysztof Różanowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, kierunek – informatyka
  9. Text mining for predictive analytics – prof. Włodzimierz Zadrożny, Warsaw School of Computer Science, kierunek – informatyka

 

 

Materiały kursowe podzielone zostały na 2 części. Od dziś do września b.r. dostępne będzie wprowadzenie do każdego przedmiotu akademickiego, aby maturzyści podejmujący ostateczne decyzje odnośnie wyboru kierunku studiów mogli powiększyć wiedzę na temat danego profilu studiów i tym samym zmniejszyć ryzyko dokonania niewłaściwego wyboru swojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Po zakończonej części pilotażowej, od listopada do grudnia 2013 roku zostanie uruchomiony pełny zakres każdego z oferowanych przedmiotów. Każdy z dostępnych na platformie kursów został przygotowany przez najlepszych wykładowców Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 

 

Link do strony: http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/