Wydarzenia

/ Ubezpieczenia przez smartfon

2013-08-08 11:26:00

< wróć do listy

BRE Ubezpieczenia wprowadza nowe i rozszerza dotychczasowe zakresy ubezpieczeń polis turystycznych dostępnych w ramach bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne. Od 5 sierpnia klienci, którzy zdecydują się na zakup polisy przez smartfon bądź tablet będą mogli ubezpieczyć się na czas wyjazdu nie tylko do państw Unii Europejskiej, ale także w Polsce oraz innych krajach świata. BRE Ubezpieczenia podwyższa również sumy ubezpieczeń w ramach dostępnych polis oraz wprowadza nowe zabezpieczenia - w tym od ryzyka związanego z nurkowaniem - a także zapewnia pokrycie kosztów ratownictwa wodnego i górskiego. Nowością dostępną w ramach aplikacji jest ubezpieczenie od kradzieży czy zgubienia dokumentów.

Nowością wprowadzoną w polisach oferowanych przez BRE Ubezpieczenia jest możliwość zawarcia ubezpieczenia w wariancie „Świat” oraz w wariancie „Polska”. Dla klientów planujących urlop poza granicami kraju – w Europie, krajach basenu Morza Śródziemnego oraz spędzających wakacje w pozostałych państwach na świecie – BRE Ubezpieczenia przygotowało polisy pokrywające koszty leczenia do 100.000 PLN, a także koszty ratownictwa górskiego i wodnego do 50.000 PLN. Elementem wyróżniającym ubezpieczenie jest także szeroko definiowane nurkowanie - w tym możliwość dodatkowego zabezpieczenia się w przypadku konieczności leczenia skutków dekompresji.

Do oferty dodano także możliwość ubezpieczenia się od zagubienia lub kradzieży dokumentów, które pokrywa koszt wyrobienia nowych dokumentów, a jeśli strata dokumentów uniemożliwia powrót ubezpieczonego do Polski Centrum Pomocy BRE Ubezpieczenia do wysokości sum ubezpieczenia zapewnia – zakwaterowanie, transport do Ambasady a nawet koszt powrotu do Polski. Dla klientów planujących urlop w kraju, BRE Ubezpieczenia przygotowało ofertę pokrywającą koszty leczenia do kwoty 10.000 PLN oraz koszty transportu medycznego do 10.000 PLN.

„Coraz więcej klientów podróżujących nie tylko po Europie i krajach basenu morza Śródziemnego, ale także Polsce i bardziej egzotycznych państwach, pytało o możliwość wykupienia polisy turystycznej korzystając z aplikacji na swoim smartfonie czy tablecie. Dlatego specjalnie na wakacje rozszerzyliśmy ofertę umożliwiającą zakup polis podróżującym dosłownie po całym świecie. Polisy turystyczne BRE Ubezpieczenia zabezpieczają również w sytuacji, kiedy przewoźnik zgubi nasz bagaż lub dostarczy nam go ze znacznym opóźnieniem. W takim wypadku zwracamy poszkodowanym koszty zakupu niezbędnych rzeczy osobistych do wysokości 1000 złotych”– mówi Alicja Mroczek, product manager ds. ubezpieczeń direct, w departamencie rozwoju produktów w BRE Ubezpieczenia.