Wydarzenia

/ Technologie komunikacyjne - nowy kierunek nauczania

2014-11-19 15:29:00

< wróć do listy

W Gimnazjum 18 powstała nowa klasa o profilu - Technologie komunikacyjne. Nazwa profilu brzmi tajemniczo, więc spróbujmy rozwikłać zagadkę. Nasze dzieci to pokolenie AC. To skrót angielskiego określenia after computers - oznacza tych, którzy urodzili się już w epoce powszechnego stosowania komputerów. Pokolenie to charakteryzuje się brakiem odpowiedzi na pytanie jak często stosujesz komputer? Dla nich stosowanie komputera to oczywista oczywistość i używają go ciągle. W ten sposób powstało również wyzwanie dla szkoły - jak pracować z dziećmi, które nie wyobrażają sobie życia bez komputera? Odpowiedzią jest klasa o profilu technologie komunikacyjne. Celem utworzenia klasy o takim profilu jest kształcenie umiejętności  prawidłowego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologicznymi, a także sukcesywne rozbudzanie kreatywności i świadomego uczestnictwa uczniów w działaniach o charakterze globalnym. Na zajęciach będą realizowane zagadnienia wykraczające poza obowiązującą podstawę programową, takie jak: media elektroniczne, bezpieczeństwo w Internecie, redagowanie materiałów elektronicznych, prawo autorskie, mechanizmy społecznościowe, marketing i reklama w Internecie, netykieta, gazetki i wydawnictwa internetowe – redagowanie, krytyczna analiza, animacja i języki programowania. Wychowawczynią klasy jest Ewa Zadrożna - Fuks, w "cywilu" fan nowoczesnych technologii.

Szczegóły w Portalu Edukacyjnym.

Na lekcji pokazowej prowadzonej przez Magdalenę Łysakowską, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, która odbyła się w dniu 19 listopada, uczniowie w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie pracowali nad bardzo bieżącym tematem – wyborami do samorządu. W trakcie lekcji uczniowie poznawali zasady funkcjonowania samorządu lokalnego, dowiedzieli się jaka role w mieście odgrywają prezydent i radni.

W pracy wykorzystywane są szczecińskie strony internetowe  - Portal Edukacyjny - pe.szczecion.pl , Portal Bezpieczni Razem - pbr.szczecin.pl. i . Te projekty stanowią rdzeń rozwiązań, które miasto wdrożyło w ostatnich latach w szczecińskiej oświacie. W trakcie roku szkolnego 2013/2014 portale odwiedziło 780 tysięcy użytkowników, którzy byli na stronach prawie 3,5 mln razy. Wyświetlono 27,6 mln informacji. Najważniejsi są jednak ci, którzy korzystają z informacji o wynikach nauczania. Korzysta z nich prawie 40 tysięcy szczecinian, którzy maja założone konta. Są to rodzice, którzy dzięki dziennikowi elektronicznemu są na bieżąco informowani o postępach w nauce swoich podopiecznych, mogą w każdej chwili skontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Są to uczniowie, którzy mają dostęp do informacji o otrzymanych ocenach, wiadomościach od nauczycieli, dostęp do zadań i materiałów do nauki. Są to nauczyciele, których codzienna praca nabrała innego wymiaru. Każdego dnia w czasie roku szkolnego z usług korzysta ponad 10 tysięcy osób. Dzięki temu dzisiaj rodzic nie musi pytać się dziecka co było w szkole - wystarczy, że sprawdzi to przez internet. Intensywnie funkcjonuje warstwa społecznościowa Portalu Edukacyjnego, po raz pierwszy ujawnił się olbrzymi potencjał pracujący w szkołach, który przekłada się na setki działań: imprez, konkursów, zawodów, w których biorą udział tysiące uczestników. Ukryte w zakamarkach korytarzy szkolnych działania zostały pokazane szerokiej publiczności.

 

Źródło UM Szczecin.