Wydarzenia

/ Ślad węglowy branży ICT - co zostawiamy po sobie?

2013-07-10 12:00:00

< wróć do listy

W okresie od 1995 roku do 2020 ślad węglowy branży ICT w przeliczeniu na jednego użytkownika zmniejszy się z 300 kg CO2e do 80 kg CO2e. Wykorzystanie usług teleinformatycznych i innych serwisów związanych z ICT (ang. Information and Communication Technologies) wzrasta gwałtownie. Ilość transferowanych na całym świecie danych tylko w latach 2012-2018 zwiększy się dwunastokrotnie  – informuje Ericsson Mobility Report. 

Nowy raport firmy Ericsson – Energy and Carbon Report, pokazuje że nawet przy ogromnym wzroście przewidywanym dla branży ICT, sektor nie przekroczy 2% udziału w globalnym śladzie węglowego. Dwunastokrotny wzrost przesyłanych danych i zwiększanie się liczby urządzeń jest rekompensowane przez rozwój technologii i wysiłek przemysłu ICT zmierzający do ograniczenia zużycia energii.

Globalny ślad węglowy dla branży ICT w 2007 roku wynosił 620 mln ton CO2e, co odpowiadało 1,3% całościowej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z przewidywaniami firmy Ericsson do 2020 roku ślad węglowy ICT będzie rósł średnio o 4% rocznie (70% pomiędzy 2007-2020) i na koniec dekady będzie odpowiadał za 1,9% globalnej emisji CO2.

ict-slad-weglowy.JPG

Ślad węglowy ICT definiowany jest jako wpływ na środowisko wywoływany prze sieci mobilne i stałe, sieci korporacyjne, centra danych oraz wszelki sprzę połączony do sieci tj. smartfony, tablety, komputery PC i modemy. Za największy procent śladu węglowego ICT odpowiada działanie komputerów PC oraz centra danych.

Wrost śladu węglowego ICT do 2020 roku wynika głównie ze wzrostu liczby urządzeń. Ericsson przewiduje 12,5 mld urządzeń z obaszaru ICT w 2020 r. (obecnie 6 mld). Coraz więcej osób uzyskuje dostęp do usług sektora ICT. Znakomicie odzwierciedlają to wyniki uśrednionego śladu węglowego dla jednego użytkownika (w tym zasoby współdzielone tj. wyposażenie sieci i centrum danych). Ślad węglowy ICT w przeliczeniu na jednego użytkownika spadł z 300 kg CO2e w 1995 roku do 100 kg w 2007. Ericsson przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie 80 kg w 2020 roku.

slad-weglowy-w-przeliczeniu-na-uzytkownika.JPG