Wydarzenia

/ Skuteczne wykorzystanie baz danych w marketingu online

2013-08-11 11:29:00

< wróć do listy

Jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się usług z pogranicza biznesu i informatyki znajduje coraz szersze zastosowanie. Dzięki możliwościom jakie daje BigData, bazy danych, a w szczególności ich efektywne wykorzystanie pozwalają na usprawnienie i niespotykaną dotychczas kontrolę procesów i usług w każdej zinformatyzowanej dziedzinie, w tym także w marketingu.

Rozwój multimediów, serwisów społecznościowych i permanentna rozbudowa treści w Internecie sprawiły, że możliwości tradycyjnych narzędzi zbierania i analizy danych już dawno się wyczerpały. Mimo, iż pierwszy raport o Big Data pojawił się w 2001 roku, jego  potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystywany. Jakkolwiek ekscytacja BigDatą rośnie – na tym bardzo często się kończy.
Jak pokazują badania z 2011 roku, około 80 % marketerów wysyła wszystkim odbiorcom identyczny przekaz marketingowy. Zadaniem specjalistów ds. marketingu online jest więc zidentyfikowanie źródeł problemu i szukanie nowych wyzwań w zakresie wykorzystywania BigData w procesie komunikacji z potencjalnym i obecnym klientem.

teaser1.jpg

Pamiętajmy, że pytanie dotyczące udoskonalenia umiejętności korzystania z BigData to pytanie o wykorzystanie i zastosowanie złożonej i korzystającej z odmiennych źródeł bazy, która nie obsłuży się sama. BigData pierwotnie opisana została w modelu 3V: Volume (dużą ilość danych), Velocity (dużą zmienność danych), Variety (dużą różnorodność danych). Firma Forrester dodała do modelu czwartą płaszczyznę: Value (wartość danych). Pierwszy wymiar: Volume odnosi się do technologicznej możliwości zarządzania danymi. Za BigData uznawane są bazy danych, które wymykają się tradycyjnym sposobom zbierania i analizy danych, ze względu na swoją objętość. Wymiar dotyczący zmienności danych rozumie się sam przez się. Dane te podlegają nieustannym zmianom stąd potrzeba by ich analiza była permanentna i zbliżona do czasu rzeczywistego. Trzeci wymiar podkreśla charakter zbieranych danych; ich wielowymiarowość i nieustrukturyzowanie sprawiają, że nie poddają się obróbce tradycyjnych narzędzi. Są to dane pochodzące z różnorodnych źródeł, przybierające różną formę i zmieniające się w szybkim tempie. Ostatni wymiar – value (wartość) wyraża się w potencjale BigDaty do wspomagania procesu podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Dzięki zanalizowanej pod określonym kątem dawce informacji, dostępnej dzięki BigData otrzymujemy wyjątkową wartość w postaci trafnej wskazówki w konkretnej sytuacji biznesowej.

BigData ma być odpowiedzią na potrzebę kompilacji zróżnicowanych danych, a następnie wyłuskania z nich interesujących nas rzeczy. Warto podkreślić, że jest to również termin nieobcy innym dziedzinom życia. Okazuje się, że doskonale sprawdza się jako narzędzie zmniejszania przestępczości, długofalowego prognozowania stanu zdrowia pacjentów oraz zastosowanie odpowiedniej terapii czy planowania treningów dla sportowców. Umiejętne wykorzystanie możliwości BigData w procesach marketingu online będzie wpływać na zwiększoną skuteczność głównie dzięki zwiększeniu efektywności działań, a przez to oszczędności w porównaniu z dotychczasowymi działaniami. To również rozwój analityki internetowej i coraz bardziej dopasowanych strategii dla biznesu online – podusomowuje Łukasz Kluczny, Traffic Manager GRUPA 365 NET.