Wydarzenia

/ Scenariusz przyszłości 5G

2013-09-05 08:22:00

< wróć do listy

Ericsson jest partnerem unijnego projektu METIS, którego celem jest ujednolicenie różnych wizji istniejących w branży i stworzenie podstawej koncepcji 5G. METIS opracował scenariusz przyszłości 5G i wymagania, które muszą zostać spełnione by technologia weszła w życie. Rozwój 5G jest kolejnym krokiem w drodze do realizacji wizji firmy Ericsson, określanej jako Networked Society, gdzie wszyscy i wszystko jest połączone z siecią.

"W Ericssonie definiujemy ł5G jako zestaw technologi radiowego dostępu, które stosowane razem prowadzą do realizacji wizji Networked Society. Dotychczas, kolejne generacje technologi mobilnych były budowane na bazie poprzednich, zwiększając ich wydajność i możliwości. 5G połączy wszystkie odrębne technologie w jedno zunifikowane rozwiązanie i podniesie możliwości całego systemu do poziomu, na którym będziemy mogli sprostać ekstremalnym wymaganiom" - powiedział Oliver Kanzi - prezydent Ericsson w Polsce.

Projekt Unii Europejskiej o nazwie METIS (Mobile and Wireless Communications Enablers for the 2020 Information Society) to pierwszy międzynarodowe przedsięwzięcie badawcze o takiej skali dotyczące techologii 5G. METIS został utworzony  w 2012.  W 2013 roku Unia Europejska przeznaczyła 50 mln euro na badania i wsparcie rozwoju 5G. Ericsson jest partnerem projektu.

Jaka będzie sieć 5G?

Technologia 4G w Polsce i w wielu innych miejscach świata wciąż jeszcze nie jest powszechnie dostępna, ale eksperci z branży telekomunikacyjnej już myślą o rozwoju 5G - sieci kolejnej generacji. Według firmy Ericsson, dojdzie do ewolucji istniejących technologii mobilnych, które zostaną uzupełnione o rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań niektórych miejsc i usług. Początek implementacji sieci 5G przewidywany jest około roku 2020.

radio-technologies.JPG

Smartfony i tablety stopniowo doprowadziły do ogromnego wzrostu transferu danych. Mimo tego, jesteśmy dopiero na początku drogi do realizacji scenariusza, w którym wszystko. co uzyska korzyść z połączenia z siecią, zostanie do niej podłączone. Już dziś sieci rozszerzają się, by pomieścić nowego typu urządzenia tj. liczniki elektryczne, samochody czy sprzęt domowy.  Powstają kolejne koncepcje wykorzystania połączonych urządzeń: sygnalizatorów świetlnych, koszy na śmieci oraz sprzętu medycznego.

Badanie Ericsson ConsumerLab pokazuje, że choć obecnie użytkownicy traktują problemy związane z działaniem smartfonów za nieistotne, to gdy już wystąpią, wówczas niemal 70% badanych uważa je za bardzo uciążliwe. Sieci muszą więc spełniać coraz liczniejsze wymagania. Dlatego, zdaniem firmy Ericsson, nie powstanie jeden standard, który będzie idealnie obsługiwał wszystkie urządzenia w każdych warunkach, a raczej zintegrowany system różnych technologii.

Ewolucja LTE będzie fundamentalna dla realizacji scenariusza “połączonych urządzeń”, podobnie jak rozwój HSPA i Wi-Fi. Nawet technologia GSM będzie miała do odegrania istotną rolę na niezurbanizowanych obszarach. 5G nie zastąpi istniejących technologii, a raczej połączy i ulepszy istniejące rozwiązania, uzupełniając je o nowe technologie np. ultraniezawodne sieci dla urządzeń medycznych.

5g-solution.JPG

Według firmy Ericsson sieć 5G musi spełniać szereg wymogów. Sieć musi zapewniać wysoką jakość internetu na wszystkich obszarach, ogromną pojemność i przepustowość sieci. Sieć 5G pozwoli na komunikację bezpośrednio pomiędzy znajdującymi się blisko od siebie urządzeniami, bez udziału infrastruktury sieci. Inne jej elementy będą charakteryzować się najwyższym możliwym standardem niezawodności, dzięki czemu zostaną wykorzystane np. w szpitalach.

Badania wymagane do standaryzacji 5G są już prowadzone. Niedawno utworzony projekt METIS (Mobile and Wireless Communications Enablers for the 2020 Information Society) ma na celu zjednanie różnych wizji istniejących w branży i stworzenie podstawej koncepcji  5G.  Sieć nowej generacji może osiągnąć fazę standaryzacji w ciągu kilku lat, a wówczas przejście do pełnego, rynkowego 5G rozpoczęłoby się w okolicach roku 2020.

Więcej:
5G Radio Access http://www.ericsson.com/res/docs/whitepapers/wp-5g.pdf