Wydarzenia

/ Razem możemy więcej! Polacy wolą działać w grupie niż w pojedynkę

2013-07-14 14:55:00

< wróć do listy

Wyniki badania zrealizowanego przez instytut badawczy TNS dla Groupon Polska jednoznacznie pokazują, że Polacy doceniają potencjał wspólnego działania. Niemal 90 proc. uczestników badania wierzy, że działając w grupie są bardziej skuteczni i mogą osiągnąć więcej, a aż 80 proc. zadeklarowało, że wspólne działanie daje im satysfakcję. Zdaniem ankietowanych Internet jest obecnie jednym z głównych czynników ułatwiających promocję inicjatyw oraz współpracę i zaangażowanie przy ich realizacji.

Ankietowani zapytani o to, czy Polacy potrafią działać w grupie, w większości (ponad 60 proc.) odpowiadają twierdząco. Jeszcze więcej z nich, ponad 80 proc., deklaruje, że współpraca i działanie w grupie daje im satysfakcję. Niemal 90 proc. badanych uważa, że działając wspólnie można osiągnąć zdecydowanie więcej niż samemu. Połowa badanych uważa, że ludziom łatwiej jest się zorganizować, gdy chcą przeciwko czemuś zaprotestować, a 40 proc. stwierdza, że chętniej przyłącza się do inicjatyw, których cel jest im szczególnie bliski. Zdecydowana większość, aż 70 proc. badanych, w swoim najbliższym otoczeniu zauważyła akcje, w których zwykli ludzie lub organizacje pozarządowe starali się rozwiązać lub zwrócić uwagę na jakiś problem. Przy rosnącym optymizmie wobec wspólnych działań, rysuje się też zauważalna bariera – co czwarty uczestnik badania nie wie, w jaki sposób i z kim mógłby podjąć współpracę. Wiąże się to m.in. z ograniczonym zaufaniem społecznym oraz brakiem przyzwyczajeń związanych z podejmowaniem społecznych inicjatyw.

- Ludzie z natury są istotami społecznymi, a grupa do której przynależą lub do której aspirują mówi o nich wiele jako o jednostkach. Od dzieciństwa, aż po starość, większość z nas marzy o tym, żeby należeć do jakieś grupy, być jej członkiem. To daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala na realizację marzeń, jest źródłem radości. Będąc w grupie, wchodząc w interakcje z innymi, uczymy się samych siebie, dowiadujemy się jakimi ludźmi jesteśmy i na co nas stać. Grupa to nasze społeczne lustro, w którym przeglądamy się na co dzień – komentuje wyniki badania Tomasz Sobierajski, doktor socjologii z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. - Warto dodać iż obecnie jesteśmy świadkami i uczestnikami zmiany definicji wspólnot, w których żyjemy. Internet stał się jednym z najważniejszych miejsc, w którym powstają grupy wokół konkretnych wyzwań, problemów czy idei.

Internet staje się obecnie najpopularniejszym miejscem promocji inicjatyw, skupiającym wokół nich społeczności. Z przeprowadzonego na zlecenie Groupon badania wynika, że aż 84 proc. internatów zabiera w Internecie głos w ważnych dla siebie sprawach. Połowa osób ocenia w sieci jakość produktów i usług, prawie 40 proc. bierze udział w dyskusjach na forach, blogach i serwisach społecznościach, tyle samo udostępnia znajomym informacje o akcjach społecznych. Aż 75 proc. ankietowanych jest zdania, że konsumenci, organizując się i działając razem, mogą wywierać wpływ na firmy i ich działalność, a ponad 90 proc. jest zdania, że dzięki Internetowi angażowanie się w sprawy społeczne jest łatwiejsze.

- Groupon zbudowany został na przekonaniu, że razem możemy osiągnąć więcej. Dzięki zbiorowej mocy konsumentów uzyskujemy najlepsze oferty na usługi, produkty i hotele, a przedsiębiorcy otrzymują dodatkową szansę na rozwój rynkowy. Nasza platforma z powodzeniem wykorzystywana jest też przez inne organizacje do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym – powiedziała Aniela Hejnowska, Dyrektor Zarządzająca Groupon Polska. - Bazując na naszych najlepszych doświadczeniach oraz możliwości dotarcia do milionów Polaków, przygotowujemy właśnie nową inicjatywę, dzięki której internetowa społeczność będzie mogła przekuć swój potencjał w realne działanie i pozytywną zmianę w swoim otoczeniu.

Badanie Zaangażowanie Społeczne Polaków przeprowadzone przez TNS Polska 
na zlecenie Groupon Polska w dniach 31 maja - 5 czerwca 2013 r. metodą CAWI 
na reprezentatywnej grupie 500 użytkowników internetu w wieku 18-60 lat.