Wydarzenia

/ PING 2014 na WI ZUT

2014-04-12 17:24:00

< wróć do listy

38 finalistów z całej Polski wzięło udział w finale PING 2014, czyli Potyczki Informatyczne Nowej Generacji konkursu informatycznego dla młodzieży organizowanego przez Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie.

Wyniki konkursu na stronie Portalu Edukacyjnego

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o nowoczesnych technologiach informatycznych, motywowanie uczniów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, promocja Szczecina jako ośrodka przyjaznego nowym technologiom oraz przyciągnięcie do niego uzdolnionej młodzieży nie tylko na okres studiów, ale i na czas aktywności zawodowej. Jest to już druga edycja tego konkursu.

Konkurs rozgrywany jest w trzech etapach, z czego 2 pierwsze przeprowadzono zdalnie, a początek rywalizacji miał miejsce 7 października 2013. Liczba zakwalifikowanych uczestników do finału wynosiła 40, czego 35 mieszka poza Szczecinem i reprezentowanych było łącznie 14 województw.

Laureat konkursu uczestniczy w rekrutacji na zasadach zawartych w aktualnej na danych rok akademicki uchwale Senatu ZUT w sprawie warunków i trybu rekrutacji, przez co uzyskuje on maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji, gwarantującą mu przyjęcie na studia.