Wydarzenia

/ Pełnosprawni w internecie

2013-08-08 11:56:00

< wróć do listy

Internet pozwala na dostęp do znacznie większej ilości informacji niż pozostałe media. Nie musimy wychodzić z domu, aby korzystać z zasobów sieci. Użytkownicy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni funkcjonować w normalnych formach aktywności, w sieci powinni  poruszać się swobodnie. Często nie mogą tego robić samodzielnie ze względu na brak dostosowania aplikacji i stron WWW do potrzeb niepełnosprawnych użytkowników.

1teaser.jpg

Powodem utrudnionego korzystania z usług internetowych są często bariery techniczne. W Internecie dominują efekty wizualne. Osoby niedowidzące mają problem z odczytaniem treści znajdujących się na stronach. Przy tworzeniu stron warto zadbać o odpowiedni kontrast ułatwiający czytanie treści.  Użytkownicy niewidzący mogą korzystać z oprogramowania odczytującego tekst z monitora lub generującego treści w języku Braille’a.

Ważnym ułatwieniem jest dostosowywanie nawigacji dla osób cierpiących na daltonizm. Nawigacja na stronach często wyróżnia się jedynie kolorem co utrudnia rozpoznanie jej na tle grafik. Osoby niedosłyszące mają problem w odtworzeniu plików multimedialnych np. materiałów szkoleniowych. W takich przypadkach do plików powinna być dołączana wersja pisemna.  Nie można zapomnieć o osobach z zaburzeniami funkcji poznawczych. Tacy użytkownicy mają problem z koncentracją, często też cierpią na różnego rodzaju niedowład mięśni. Twórcy stron powinni zadbać o budowanie czytelnej treści, używania widocznych ikon czy też zrezygnowania z nadmiaru animacji utrudniających skupienie uwagi.

Brak opisanych linków, niedostosowanie nagłówków do treści podstrony, brak układania treści poziomami od najważniejszych do najbardziej szczegółowych, umieszczanie alternatywnych plików pdf, które nie są czytane przez screenreadery to tylko niektóre z utrudnień na jakie może natknąć się niepełnosprawny użytkownik.

Do 2015 roku Komisja Europejska chce zagwarantować niepełnosprawnym użytkownikom dostępne strony rządowe. Strony publiczne powinny być dostosowane dla wszystkich użytkowników, aby mogli oni na takim samym poziomie, jak osoby w pełni sprawne, korzystać z sieci. W praktyce niestety nawet strony rządowe nie są przystosowanie dla wszystkich odwiedzających. Komisja chce wprowadzić znormalizowane cechy dostępności dla 12 rodzajów stron internetowych. Niepełnosprawny użytkownik będzie miał możliwość wygodnego korzystania z podstawowych usług publicznych takich jak ochrona zdrowia, poszukiwanie zatrudnienia czy sprawy związane z wydaniem dokumentów i rekrutacją na studia.

Strony internetowe powinny być  tworzone zgodnie ze standardem W3C takim jak Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), aby ułatwić wszystkim użytkownikom dostęp do treści znajdujących się na stronach - bez względu na stopień niepełnosprawności. Wysokie koszty tworzenia stron nie mogą być tutaj barierą. Wszyscy użytkownicy powinni mieć równy dostęp do aplikacji i stron, a poruszanie się w sieci powinno być przyjemnością, a nie źródłem kłopotów.