Wydarzenia

/ Niemcy promują unijny standard dla e-faktur

2013-06-26 22:40:00

< wróć do listy

Współpraca pomiędzy FeRD (niem. Forum elektronische Rechnung Deutschland) oraz PDF Association przyniosła już pierwsze owoce. Jak informuje czasopismo c't (14/2013) w artykule "Neuer standard fuer E-Rechnungen" w Niemczech opublikowano nowy standard dla e-faktur. Został on zdefiniowany przez ZUGFeRD (niem. Zentralen User Guidelines des Forums elektronische Rechnung Deutschland). Informacje na ten temat można znaleźć m.in. pod tym linkiem www.pdfa.org/wp-content/uploads/2012/11/Leitfaden-PDFA3-und-ZUGFeRD.pdf.

Do obsługi e-faktur został wykorzystany nowy standard PDF/A-3, www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57229), który jest dodatkiem do wcześniejszych części PDF/A-1 i PDF/A-2 i umożliwia dołączanie dodatkowych plików (XML, CSV, plików pakietów biurowych), które razem tworzą spójne archiwum PDF/A ISO.

Niemcy są pierwszym krajem UE gdzie wprowadzono nowy standard PDF/A-3 z XML do obsługi elektronicznej wymiany e-faktur. Na jego podstawie twórcy oprogramowania mogą produkować dedykowane i wzajemnie spójne narzędzia do obsługi archiwów, obiegów pracy i dokumentów (ang. workflow).

HEUTHES już w listopadzie 2011 rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem w systemie ISOF faktur PDF z załącznikami XML . W styczniu 2012 wraz z 12. wersją systemu została wprowadzona możliwość wystawiania, wczytywania, wysyłania emailem i obsługi faktur elektronicznych w formacie PDF z załącznikiem GS1 XML. W dalszej kolejności została włączona możliwość podpisywania faktur tzw. cyfrową pieczęcią firmową. Pieczęć firmowa jest odmianą podpisu cyfrowego z którego może korzystać w firmie wiele osób. Zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Faktury podpisywane cyfrowo w systemie ISOF są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 20.12.2012 r. (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r. poz. 1528, dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1528/1), wydanym w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dodatkowo ISOF zapewnia również obsługę archiwum e-faktur sprzedażowych i zakupowych.

"Zaawansowane rozwiązania HEUTHES odnośnie faktur PDF z załącznikiem XML, które promowane są obecnie w Niemczech, udostępniamy klientom już od 18 miesięcy w systemie ISOF, a także ISOF-WORKFLOW oraz w systemie ISOF-START dla mikro i małych firm, który jest oferowany w cenie 99 zł za roczny dostęp w trybie SaaS. I cieszy nas, że ten standard rozpowszechnia się też w UE" - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

Żródło HEUTHES