Wydarzenia

/ Innowacyjność w służbie polskiej gospodarki

2013-12-17 08:53:00

< wróć do listy

Jak pokazują statystyki polski sektor finansowy charakteryzuje się wysokim poziomem nowoczesności i innowacyjności. Niestety, w kontekście całej gospodarki sytuacja nie jest już tak dobra,a w międzynarodowych rankingach innowacyjności Polska plasuje się znacznie poniżej oczekiwań i możliwości. Co zrobić, żeby zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki? Jak podnieść poziom jej innowacyjności? Jakie szanse niesie ze sobą dobrze pod tym względem funkcjonujący sektor finansowy i jak je wykorzystać? Z tymi kwestiami zmierzyli się eksperci uczestniczący w debacie „Innowacyjność w polskiej gospodarce i sektorze finansowym”, która odbyła się 16 grudnia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizatorami wydarzenia były: GPW, Urząd Patentowy RP, Uczelnia Łazarskiego, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz MasterCard.

O tym, jak ważna jest innowacyjność w generowaniu wzrostu gospodarczego nikogo nie trzeba przekonywać. Ma ona również istotne znaczenie dla tego, jak dane państwo postrzegane jest na zewnątrz. Jak zwracali uwagę eksperci zgromadzeni w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, polski sektor finansowy jest dobrym przykładem tego, że nad Wisłą można skutecznie wprowadzać innowacyjne rozwiązania.

Innowacje w codziennym życiu

Jednym z przejawów przeniknięcia nowoczesnych technologii do codzienności Polaków jest system płatności bezgotówkowych. Na tym polu Polska może uchodzić za wzór dla innych państw regionu i świata.  Zdaniem Bartosza Ciołkowskiego, jeśli chodzi o innowacje w sektorze finansowym, to nie mamy się czego wstydzić. Świadczą o tym choćby ostatnie międzynarodowe nagrody dla polskich banków. – Pracuję w MasterCard osiem lat i mogę powiedzieć, że pierwsze cztery to był import, czyli podglądanie rozwiązań funkcjonujących na innych rynkach, ale kolejne cztery stały już pod znakiem eksportu i to my przyjmujemy gości z innych krajów. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie płatności zbliżeniowych, a to jest preludium do rozwoju płatności mobilnych – podkreślał Bartosz Ciołkowski z MasterCard.

Co istotne, w parze z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań w życie, idzie także zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z tych technologii. – Sektor finansowy musi równolegle rozwijać dwie innowacje: produktową i bezpieczeństwa. Jak wynika z wielu przeprowadzonych badań, system zbliżeniowy jest bezpieczny. Statystyki pokazują, że karty zbliżeniowe wcale nie niosą ze sobą większego ryzyka niż tradycyjne. Co ważne, bezpieczeństwo w systemie płatniczym ma charakter innowacyjny – wyjaśniał dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banku Polskich.

Wyzwania dla polskiej gospodarki

Chociaż w kontekście sektora finansowego mamy powody do dumy, to nie w każdej dziedzinie możemy pochwalić się takimi sukcesami. Jak wskazują eksperci, wciąż istnieje szereg barier i problemów, utrudniających polskiej gospodarce wykorzystanie jej potencjału. – Nie neguję faktu, że w Polsce istnieją naprawdę innowacyjne firmy, moim zdaniem cały sektor finansowy jest innowacyjny. Niestety, gospodarka pod tym względem działa marnie. Udział wysokich technologii w polskim eksporcie jest najniższy w UE. Co więcej, inwestorzy są przekonani, że „polskie jest kiepskie” i nie szukają nowoczesnych rozwiązań na rodzimym rynku przez co zniechęcają tych, którzy mogliby tworzyć tego typu ofertę, bo ci nie widzą szansy żeby swoje pomysły sprzedać. Przypomina to błędne koło, ale trzeba je przerwać. Niezbędna jest współpraca, a jej warunkiem jest zaufanie, a tego brakuje w naszym społeczeństwie – powiedział prof. Janusz Czapiński.

Były minister administracji i cyfryzacji Michał Boni przekonywał, że kluczem do wzrostu innowacyjności całej gospodarki jest m.in. edukacja. – Szkoła powinna budować nie tyle indywidualizm, co właśnie zdolność do kooperacji. Polska szkoła dostarcza niezłe zasoby ludzkie, ale brakuje myślenia o nowych projektach,              o wartości dodanej w pomysłach. W niektórych państwach do programu szkolnego wprowadzono naukę programowania, bo to jest ten rodzaj umiejętności, który będzie podstawą w ciągu 20-30 lat, tak jak umiejętność czytania, czy pisania. Jeśli nie zrobimy kolejnego skoku w dziedzinie edukacji, to nigdy nie uruchomimy wielkiego potencjału polskiej innowacyjności – podkreślał Michał Boni.