Wydarzenia

/ IBM rozwija Centrum Zaawansowanych Studiów na Politechnice Gdańskiej

2013-07-03 10:47:00

< wróć do listy

IBM Polska i Politechnika Gdańska parafowały 3 lipca 2013 umowę o utworzeniu na Politechnice Gdańskiej – Centrum Zaawansowanych Technologii (ang. Centre of Advanced Studies).

Center for Advanced Studies on Campus (CAS on Campus) to umocowane na poziomie władz uczelni Centrum Zaawansowanych Technologii, którego celem jest nawiązanie współpracy z IBM CAS na płaszczyznach naukowo-badawczej i biznesowej.

Do zadań Centrum należeć będzie kształcenie studentów, doktorantów i pracowników naukowych PG oraz podniesienie konkurencyjności PG na rynku szkolnictwa wyższego.

Możliwe to będzie dzięki wykorzystaniu produktów IBM w ramach laboratoriów i zajęć dydaktycznych prowadzonych na PG. Założono także że obydwaj partnerzy będą uczestniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych dla realizowanych wspólnie prac naukowo-badawczych w oparciu o odrębne umowy konsorcjum.

Umowę o powstaniu CAS ze strony Uczelni podpisał prorektor Pan Profesor Jacek Mąkinia, a ze strony IBM Krzysztof Bulaszewski, członek zarządu polskiego oddziału korporacji. Inicjatorem współpracy z IBM – rozwijanej od 2006 roku – jest prof. Cezary Orłowski kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu.

W ramach umowy określono cztery obszary współpracy naukowo badawczej:

  • Rozwój systemów zarządzania miastem w duchu Smarter Planet (Intelligent Operating Centre)
  • Budowa aplikacji mobilnych dla produktów Rational IBM
  • Budowa modeli referencyjnych wspierających cykl wytwarzania oprogramowana- produktów Rational
  • Rozwój środowisk wytwarzania  (Software Development Environments)

Na mocy podpisanej umowy IBM zapewni do celów edukacyjnych i badawczych zarówno oprogramowanie jak i ekspertów z dziedziny wykorzystywanych rozwiązań do merytorycznej opieki nad CAS oraz umożliwi szkolenia w zakresie kompetencji rozwijanych w Centrum.

„Rozwój Centrum zależeć będzie od zaangażowania jego pracowników oraz od polityki władz uczelni w stosunku do rozwoju tego centrum. Dotychczasowe doświadczenia we współpracy z władzami uczelni wskazują na wspieranie takich inicjatyw” powiedział prof. Cezary Orłowski

„Budowa CAS na Politechnice Gdańskiej to kolejny etap rozwoju współpracy pomiędzy IBM a Politechniką Gdańską. Firma przywiązuje duża wagę zarówno do rozwoju oprogramowania w oparciu o potencjał naukowy i badawczy Centrum ale także liczy na doświadczonych specjalistów na rynku wsparcia produktów Rational” wskazał Pan Mariusz Ochla z IBM Polska.

żródło Politechnika Gdańska