Wydarzenia

/ ENERGA: dwie kolejne farmy wiatrowe w portfelu wytwórczym Grupy

2013-07-24 23:32:00

< wróć do listy

ENERGA wspólnie z PGE zostały właścicielami farm wiatrowych IBERDROLA w Polsce. To druga w ostatnim czasie akwizycja mocy wiatrowych przeprowadzona z partnerem przez Grupę ENERGA. Dzięki obu transakcjom Grupa pozyskała 165 MW w farmach elektrowni wiatrowych, a OZE stanowią już ok. 40 proc. potencjału wytwórczego Grupy.

W ramach podpisanych dziś umów ENERGA przejęła dwie działające w północnej Polsce farmy wiatrowe – Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim - o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o szacowanej mocy około 1190 MW. PGE nabyła natomiast działające farmy wiatrowe o zainstalowanej mocy 70,5MW oraz pakiet projektów. Właścicielem 75 proc. udziałów w przejętych aktywach IBERDROLA Renewables Polska była jej hiszpańska spółka matka. Pozostałe 25 proc. należało do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zakończone jednocześnie z dwoma podmiotami transakcje mają wartość około 1,1 mld zł.

W czerwcu tego roku ENERGA wspólnie z PGE przejęła farmy wiatrowe od duńskiej spółki DONG Energy. Na mocy tej transakcji ENERGA przejęła farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz projekty o mocy około 220 MW.

Obie akwizycje są realizacją strategicznego celu Grupy ENERGA, którym jest uruchamianie przyjaznych środowisku naturalnemu źródeł energii. Dzięki przejęciu hiszpańskich i duńskich farm wiatrowych moc OZE zainstalowana w Grupie ENERGA wzrosła z ok. 343 MW do ok. 508 MW, a szacowana produkcja wyniesie 1,65 TWh (teraz 1,3 TWh).