Wydarzenia

/ Elektroniczne potwierdzenie odbioru ważne w postępowaniach dowodowych

2013-10-09 01:52:00

< wróć do listy

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru to alternatywa dla papierowej (tzw. "żółtej zwrotki") formy potwierdzania odbioru przesyłek poleconych oraz przesyłek firmowych poleconych.  Informacja o odbiorze listu poleconego jest udostępniania praktycznie od ręki.  Poczta Polska wprowadziła właśnie możliwość otrzymania, na żądanie, wydruku mającego charakter dokumentu w postępowaniu dowodowym przed sądem.

000teaser.jpg

Klienci, którzy korzystają z Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru mogą  od października zamówić papierowe wydruki raportów nadanych przesyłek z  informacjami o stanie realizacji ich doręczenia. W ciągu 12 miesięcy od nadania przesyłki z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru można otrzymać papierowy wydruk raportu, który będzie opatrzony podpisem upoważnionego pracownika i pieczęcią Poczty Polskiej.

Poczta oferuje również miesięczne raporty o nadanych przesyłkach i  możliwość uzyskania kserokopii dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki z własnoręcznym podpisem odbiorcy w ciągu 5 lat od dnia nadania przesyłki z z elektronciznym potwierdzeniem.

Takie wydruki wraz z poświadczeniem Poczty Polskie są prawnie wiążące w postępowaniach dowodowych przed sądami.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru to informacja dla nadawcy o statusie doręczenia przesyłki przekazana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nadawcy mają do wyboru dwa rodzaje pakietów: podstawowy i rozszerzony.

W obu przypadkach otrzymują informację o dacie doręczenia przesyłki, nazwisku odbiorcy lub powodzie i dacie zwrotu przesyłki.

W pakiecie rozszerzonym dodatkowo uzyskują dane na temat daty, miejsca pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki adresatowi, daty i miejsca pozostawienia powtórnego zawiadomienia, oraz miejsca przechowywania awizowanej przesyłki i terminie jej odbioru.