Wydarzenia

/ Czwarta edycja Konferencji ICT DAYS 2013 i spotkania klastrów z sześciu krajów Europy w Gdańsku

2013-11-05 03:51:00

< wróć do listy

O innowacyjnych rozwiązaniach z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji, jakości usług klastrowych, a także możliwościach otwierających się przed uczestnikami rynku w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 dyskutować będą uczestnicy Konferencji ICT DAYS 2013, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 13-15 listopada 2013 na Politechnice Gdańskiej oraz w Olivia Business Centre.

ICT DAYS 2013 to już czwarta edycja spotkań biznesu, nauki i administracji organizowanych przez Interizon - Pomorski Klaster ICT. W gronie prelegentów i zaproszonych gości znaleźli się m.in. Bogdan Dombrowski Wiceminister Administracji i Cyfryzacji, Dariusz Bogdan, Wiceminister Gospodarki oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a także pomorskich klastrów kluczowych, nauki i biznesu, którzy podejmą dyskusję na temat szans dla rozwoju branży ICT w Polsce w najbliższych latach.

W tym roku konferencji towarzyszą rozmowy przedstawicieli klastrów z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Chorwacji i Turcji, których tematem jest podnoszenie jakości usług świadczonych przez organizacje klastrowe. To zagadnienie będzie motywem przewodnim pierwszego dnia ICT DAYS 2013 na Politechnice Gdańskiej.

W drugim dniu konferencji, 14 listopada br. w Olivia Business Centre, poruszone zostaną m.in. kwestie możliwości otwierających się przed uczestnikami rynku w nowej perspektywie finansowania 2014-2020. W programie przewidziano również prezentacje innowacyjnych rozwiązań z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji, przygotowane przez członków Klastra i zaproszonych gości.

Ostatniego dnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym uczestnicy konferencji podejmą temat współpracy klastrów z parkami naukowymi, inkubatorami przedsiębiorczości oraz innymi Instytucjami Otoczenia Biznesu.

ICT DAYS 2013 będzie także okazją do rozmów biznesowych i nawiązania współpracy przez uczestników wydarzenia, m.in. w ramach projektu ACCUS, realizowanego przy współpracy z Klastrem Interizon, którego celem jest zbudowanie innowacyjnego systemu do inteligentnego zarządzania przestrzenią miejską i przeprowadzenie jego pilotażowego wdrożenia w Trójmieście.

Więcej informacji oraz agenda wydarzenia na stronie www.interizon.pl