Wydarzenia

/ Biurokracja, podatki i wysokie koszty pracy – trudne życie polskiego przedsiębiorcy

2014-02-04 07:51:00

< wróć do listy

Któż nie marzy o założeniu własnej działalności gospodarczej? Wiele osób ma pomysł na biznes, który mógłby być spełnieniem życiowych aspiracji i żyłą złota. Niestety, często na marzeniach się kończy. Rozpoczęcie własnego biznesu to zmagania z biurokracją i urzędami.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców już po raz trzeci opublikował „Raport dotyczący warunków prowadzenia firm w Polsce”. Jego głównym celem jest ukazanie problemów związanych z opodatkowaniem i kosztami pracy oraz sądownictwem i biurokracją, które stanowią największe bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Raport stworzony został na podstawie międzynarodowych rankingów – dzięki temu możliwe było obiektywne porównanie Polski z innymi krajami w Europie i na świecie.

Chociaż w większości rankingów Polska objęła wyższe pozycje niż przed rokiem, to przedstawiciele ZPP zwracają uwagę na zbyt powolne zmiany. Jak można przeczytać w raporcie „W szczególnie trudnej sytuacji są małe i średnie firmy, które system zmusza do zatrudnienia rzeszy doradców, księgowych, pracowników administracyjnych itp. Tym samym znacznie pogarsza ich zdolności konkurencyjne oraz rozwojowe”. Mariusz Pawlak, główny ekonomista ZPP podkreśla „Jest jedna główna zasada: koncentruj się na przychodach i kontroluj mocno koszty. Niestety obecnie największym problemem są koszty prowadzenia działalności, czyli koszty biurokratyczne oraz koszty pracy, które są bardzo wysokie.”

Według raportu Banku Światowego, polska gospodarka na przestrzeni ośmiu lat reformuje się najszybciej. Szczególną poprawę zauważono w trzech obszarach: uzyskiwania pozwoleń budowlanych, zakładania firm oraz rejestrowania własności.

Jednym z największych problemów jest skomplikowany i mało wydajny system podatkowy. Według wyliczeń Banku Światowego polscy przedsiębiorcy poświęcają rocznie 286 godzin na dokonanie płatności podatkowych. Stawia to Polskę na 113 pozycji spośród 189 krajów. Problemem jest ograniczona możliwość płacenia podatku ryczałtowego, bez konieczności prowadzenia księgowości. Jest to szczególnie ważne dla mikroprzedsiębiorstw, które stanowią w Polsce prawie 97% wszystkich firm, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 93%. Według autorów raportu świadczy to o barierach, które utrudniają przechodzenie polskim firmom na wyższy poziom rozwoju.

Istotną kwestią jest też wysokość podatku VAT, który jest jednym z najwyższych w Europie. Niejasne są zasady jego odprowadzania oraz klasyfikacja towarów i usług. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że pozytywnie ocenione zostały ostatnie zmiany dotyczące przepisów rozliczania podatku VAT. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, a nie - tak jak dotychczas – w momencie wystawienia faktury.

Zmorą polskich przedsiębiorców niezmiennie jest biurokracja. Rozpoczynanie biznesu trwa długo i jest bardzo kosztowne. Często zdarza się, że te same dane czy informacje przedsiębiorcy muszą przekazywać do różnych organów. Co zrobić, by było lepiej? Przede wszystkim musi nastąpić redukcja obciążeń administracyjnych oraz uproszczenie obowiązujących przepisów. „Obecnie istnieje 6.712 obowiązków informacyjnych, które przedsiębiorca ma wobec państwa. Ministerstwo Finansów zlikwidowało w tym roku tylko 8 z nich” – podsumowuje Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Jednak z raportu wynikają również pozytywne wnioski. Są trzy obszary, które zostały szczególnie docenione: handel, łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń oraz deregulacja wielu zawodów. „Jest lepiej niż przez ostatnie lata. Nie są to jednak zmiany systemowe i nie spowodują, że Polska będzie liderem Europy Środkowej lub jednym z bardziej dynamicznych państw, jeżeli chodzi o gospodarkę” – podsumowuje Marcin Nowacki, dyrektor ds. relacji publicznych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.