Wydarzenia

/ Automatyczny nawigator

2013-10-10 00:51:00

< wróć do listy

Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim (NAVDEC) to innowacja na skalę światową, opracowana przez pracowników Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej Akademii Morskiej. W październiku br. naukowcy założyli spółkę Sup4Nav w celu wdrożenia innowacyjnego systemu do produkcji. Prace nad rozwojem wynalazku prowadzone będą w Technoparku Pomerania, który w ramach programu inkubacji obejmie młodą firmę wsparciem biznesowym.

NAVDEC to pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które realizuje - obok funkcji informacyjnych - zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. Oznacza to, że system NAVDEC nie tylko dokonuje analizy i oceny sytuacji na morzu, ale także proponuje nawigatorowi możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania sytuacji kolizyjnych.

Audycja z udziałem naukowców z AM do wysłuchania i pobrania poniżej na stronie oraz archiwalna

https://myszka.spnt.pl/archiwum-myszki/tracic-myszka-2012/23012012-skomputeryzowane-statki-przyszlosci/1/

[23.01.2012] Skomputeryzowane statki przyszłości

Wynalazek został opracowany przez zespół naukowców z Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej Akademii Morskiej. Uczelnia udzieliła swym pracownikom licencji, która daje im wyłączność na komercyjne wykorzystywanie rozwiązania – „Właścicielem patentu pozostaje Akademia Morska, ale udzielona licencja daje nam wolną rękę w zakresie komercjalizacji wynalazku. To pierwsza tego typu umowa podpisana pomiędzy władzami uczelni a jej pracownikami” – wyjaśnia Piotr Borkowski, współtwórca innowacyjnego rozwiązania.

Podczas negocjowania warunków licencji naukowcy otrzymali wsparcie od Centrum Transferu Technologii Morskich AM (CTTM) oraz Technoparku Pomerania. CTTM pomagało w procesie patentowania rozwiązania i osiągania porozumienia pomiędzy twórcami a władzami uczelni w zakresie warunków licencjonowania, natomiast Technopark zapewnił naukowcom indywidualne doradztwo prawne, przeprowadził szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz audyt technologiczny zespołu, a także przygotował jego ofertę biznesową i edukacyjną. Ponadto profesjonalni doradcy biznesowi opracowali plan rozwoju przedsięwzięcia. Po podpisaniu umów licencyjnych z uczelnią innowatorzy skorzystali również z merytorycznego wsparcia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w postaci m.in. wyceny własności intelektualnej technologii, określenia wymogów prawnych stawianych projektowi w momencie wprowadzania na rynek czy sporządzenia biznesplanu. W projekt zainwestował Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed.

Obecnie istniejące systemy nawigacyjne są w większości systemami informacyjnymi. Umożliwiają nawigatorowi pozyskanie, gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich informacji, które są mu potrzebne, gdyż pomagają w podejmowaniu decyzji. Jednak to on musi samodzielnie ją wypracować, ocenić i zadecydować o jej wykonaniu. W naszym rozwiązaniu etap wypracowania decyzji jest realizowany przez system w sposób automatyczny. Nawigator otrzymuje kilka rozwiązań ze wskazaniem jednego z nich” – tłumaczy Zbigniew Pietrzykowski, kierownik zespołu, który opracował system NAVDEC.